need to know!

Toegang

Bij het betreden van het festival verklaar je dat je mimimaal 18 jaar bent. De organisatie en medewerkers mogen vragen om een identiteitsbewijs te vragen om je leeftijd te controleren. Bij weigering of bij vaststelling van minderjarig word je de toegang tot het festival ontzegd. 

Einde beurs

Irish Whiskey Wonderland sluit de deuren om 18 uur. Standhouders schenken uit tot 17.30 uur. Daarna is het aan de bezoekers om de beurs voor 18 uur te verlaten. 

Veiligheid

Als bezoeker van ons festival is het van groot belang dat je een leuke tijd hebt maar wel op een verantwoorde manier. Proeven staat gelijk aan verantwoord alcoholgebruik, dus drink met mate en breng jezelf en anderen niet in gevaar.

Dronkenschap en/of probleemgedrag

Bij vaststelling of vermoeden van overmatig drankgebruik/dronkenschap mogen standhouders geen alcohol schenken. Drink tussendoor dus ook water of ander fris en eet een hapje. Doe aan zelfzorg en vermijd ziekte en bijhorende katers. De organisatie is gemachtigd om bezoekers die zichtbaar dronken zijn of die moedwillig problemen veroorzaken (ruzie zoeken, standhouders lastig vallen, etc.) de toegang tot het festival te ontzeggen.

Diefstal

Bij vaststelling van diefstal of andere strafbare feiten wordt automatisch de politie gecontacteerd.

Betaalmiddel

Tijdens het festival geldt de üchter als het officiële betaalmiddel. Eén "üchter" heeft een € 1,00. Deze üchters zijn tijdens het festival te koop, üchters worden niet geruild tegen geld.
Aankopen van üchters en/of flessen kan met bancontact. Enigste uitzondering is de waarborg voor het glas.

Enige uitzondering hierop is de foodtruck. Zij baten hun stand in eigen beheer uit en rekenen zelf af. Naast contant geld hebben we geen zicht op welke betaalmiddelen zij accepteren.

Waarborg glas

Voor iedere bezoeker is er een glas voorzien en 2 jetonnen. Voor het glas vragen we 5 euro waarborg. Bij inlevering van het glas krijg je de 5 euro terug.
Gelieve gepast geld mee te nemen hiervoor! 

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijkheid bij ongevallen/gebeurtenissen ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin. Noch voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste zin, door wie of wat dan ook ontstaan. Maar ook niet voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie exploitanten, van welke aard en omvang dan ook.